• https://charte.ge/

ავტორი

შპს "რითეილ თრეიდ ჯორჯია"

tel: +995 568781518
mail: fixprice.office.hr@gmail.com

ყველა ვაკანსია ( 3 )

კომპანიის შესახებ

განცხადების აღწერა ( ვაკანსია )
მაღაზიის მენეჯერი
დამსაქმებელი: შპს "რითეილ თრეიდ ჯორჯია"
კატეგორია: გაყიდვები,
ბოლო ვადა: 2022/10/06
მდებარეობა: თბილისი
განათლება ბაკალავრი
სამუშაოს ტიპი: სრული
სამუშაო გრაფიკი სრული დღე
ანაზღაურება: 1400 - 1500 ლარი
სამუშაო გამოცდილება 3 წელი
სქესი: მდედრობითი
კომპიუტერული პროგრამები
Microsoft Office Excel კარგად
ენები
რუსული კარგად
მიმაგრებული ფაილები: მაღაზიის_მენეჯერი.docx

ნანახია: 80 -ჯერ

მაღაზიათა ქსელი „ფიქს პრაისი“ 7წელიაქართულბაზარზეწარმატებითმოღვაწეობსდამომხმარებელსსთავაზობსშერეული სახისპროდუქციას,როგორც საკვებს, ასევე საყოფაცხოვრებო ქიმიას, საოჯახო დეკორს, ტექსტილს და ა.შ . 

დღეისათვისკომპანია  ფლობს 5 ფილიალსთბილისსადარუსთავში.  

 

მაღაზიათა ქსელიფიქსპრაისი ახალი ფილიალების გახსნასთან დაკავშირებითაცხადებსვაკანსიას მაღაზიისმენეჯერის პოზიციაზე.

გვესაჭიროება: პასუხისმგებლიანი, გონიერი, სწრაფი, ენერგიულიდაგაწონასწორებულიგუნდისწევრი.

ფუნქციამოვალეობები:

 

 •          მაღაზიისმუშაობისოპერატიულიხელმძღვანელობა;
 •          მაღაზიის მუშაობის და მისი შედეგების გაანალიზება;
 •          მაღაზიისმუშაობისორგანიზება, ბრძანებების, დამტკიცებულისტანდარტებისადატექნოლოგიურიინსტრუქციებისშესაბამისად;
 •          მაღაზიის  ტექნიკურიდოკუმენტაციისდანებართვებისარსებობის უზრუნველყოფა;
 •          მაღაზიისმუშაობის კონტროლი-დამტკიცებულიგეგმებისდაგრაფიკებისგანხორციელება;
 •          მაღაზიისბიუჯეტებისგეგმიურიმაჩვენებლების  დაგაყიდვებისგეგმებისშესრულების უზრუნველყოფა
 •          მაღაზიისგეგმიურიდაარაგეგმურიინვენტარიზაციის, შემოწმებისდასაკონტროლოგადაანგარიშებისჩატარებისთვისაუცილებელიპირობების უზრუნველყოფა;
 •          გუნდურიმუშაობისყოველდღიურიდაგეგმვა, ორგანიზებადაკონტროლი;

 

 •          ფულადისახსრებისუწყვეტიმიღება, გაცემა, აღრიცხვასალაროოპერაციებისგანხორციელებისთვისდადგენილიწესებისმკაცრიდაცვით;

 

 •          სახსრებისმიღების, აღრიცხვის, გაცემისადაშენახვისოპერაციების შესრულება;

 

 •          მაღაზიისსასაქონლომარაგების მართვა;

 

 •          საქონლისშეკვეთებისფორმირება;

 

 •          საქონლისშეკვეთადასაქონლისმოძრაობისაღრიცხვისპროგრამაშიასახვა;

 

 •          გაყიდვებისანალიზი;

 

 •          საქონლისმიღებარაოდენობრივადდახარისხობრივადსკანერისადა 1C პროგრამისგამოყენებით;

 

 •          სავაჭროდარბაზშიწარმოდგენილიპროდუქციისგანლაგები პლანოგრამის, ხარისხისდავადისგასვლისთარიღის კონტროლი;
 •          თანამშრომლებისმიერშრომისშინაგანაწესის, შრომისდაცვისინსტრუქციისწესებისდაცვისკონტროლი;
 •          ელექტრონულიტაბელის წარმოება;
 •          მაღაზიისსაქმიანობისმარეგულირებელისტანდარტებისადარეგულაციებისდაცვა;
 •          მაკონტროლებელიდაინსპექტირებისორგანოებისყველამოთხოვის შესრულება, მათიმოთხოვნებისშესაბამისადშემოწმებისთვისსაჭიროდოკუმენტებისწარმოდგენა;

 

 

ძირითადი მოთხოვნები:

 •          სწორადდაგამართულადმეტყველებისუნარი;
 •          კომუნიკაბელურიდამოტივირებული;
 •          მსგავს პოზიციაზე მუშაობის გამოცდილება;
 •          დამოუკიდებლადდაგუნდშიმუშაობისუნარი;
 •          პასუხისმგებლობისმაღალიგრძნობა;
 •          დისციპლინირებული და პუნქტუალური;
 •          რუსული ენის გამართულად ცოდნა;
 •          საოფისე პროგრამების ცოდნა;
 •          სასურველია უმაღლესი განათლება;
 •          მაღალიმოტივაციადაინტერესიწარმატებისმისაღწევად.

 

 

 

მაღაზიათაქსელი "ფიქს პრაისში" თქვენსმიერგაგზავნილირეზიუმე "პერსონალურმონაცემთადაცვისშესახებ" საქართველოსკანონისშესაბამისად, შესაძლოაშეიცავდესპერსონალურმონაცემებს. გაცნობებთ, რომთქვენიპერსონალურიმონაცემებიმაღაზიათაქსელ "ფიქს პრაისის" მხრიდანდამუშავდებათქვენთანსახელშეკრულებო, მათშორისშრომითიურთიერთობისდამყარებისშესახებგადაწყვეტილებისმიღებისმიზნებისათვის. ასევე, თქვენსმიერგამოგზავნილირეზიუმეშესაძლოაარიქნასგანხილულიმოცემულვაკანსიაზე, სავაკანსიომოთხოვნებიდანგამომდინარე, ანდარეზერვებულიიქნასსხვარელევანტურვაკანსიაზე.

დაინტერესებულმაპირებმაგამოაგზავნეთ CV ელ. ფოსტისმისამართზე: fixprice.office.hr@gmail.com

მაღაზიათაქსელი "ფიქს პრაისი“ მადლობასგიხდითვაკანსიითდაინტერესებისათვისდაგისურვებთწარმატებას!

 

ჩვენი პარტნიორები
მიუთითეთ თქვენი ელ-ფოსტა