ავტორი

სანიტარიის ჰიგიენის და სამედიცინო ეკოლოგიის ინსტიტუტი

mail: info-kobakhidze@mail.ru

ყველა ვაკანსია ( 0 )

კომპანიის შესახებ

განცხადების აღწერა ( ვაკანსია )
ტექნიკური მენეჯერი/ლაბორატორიის მიკრობიოლოგი
დამსაქმებელი: სანიტარიის ჰიგიენის და სამედიცინო ეკოლოგიის ინსტიტუტი
ბოლო ვადა: 2021/04/08
მდებარეობა: თბილისი
ნანახია: 45 -ჯერ

შპს ‘’გ. ნათაძის სახელობის სანიტარიის, ჰიგიენის და სამედიცინო ეკოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი’’ აცხადებს კონკურს ინსტიტუტის ადმინისტრაციაში და საგამოცდო ლაბორატორიაში სრული საშტატო განაკვეთით, სათანადო თანამდებობებზე დანიშვნის მიზნით, კერძოდ:

საგამოცდო ლაბორატორიის  ინჟინერი - ტექნიკური მენეჯერი/საგამოცდო ლაბორატორიის მიკრობიოლოგი

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 

ტექნიკური მენეჯერი: შესაბამისი უმაღლესი აკადემიური განათლება - აკადემიური დოქტორის სამეცნიერო ხარისხი, დოქტორანტი ან მაგისტრი (სასურველია ინჟინერი, ქიმიკოსი ან ბიოქიმიკოსი);  სამუშაო-პრაქტიკული გამოცდილება (არანაკლებ 3 წელი) საგამოცდო  ლაბორატორიაში აღჭურვილობის საინჟინრო/ტექნიკურ მომსახურეობაში (სხვადასხვა  დანიშნულების კოლორიმეტრები, PH მეტრები, სპექტრომეტრები/მასსპექტრომეტრები, ქრომატოგრაფები, გენერატორები, გაზსადგურები, დისტილატორები, პორტატული აპარატები, გაზოანალიზატორები, ავტოკლავები, ცენტრიფუგები, სანჯღრეველები, თერმოსტატები/ინკუბატორები, საშრობი და ამწოვი კარადები, კლიმატ/კონტროლის სისტემები,  ან/და სხვა ლაბორატორიული აღჭურვილობა); ისო 17025 სტანდარტით აკრედიტაციის გავლის გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესობად; ინგლისური ან სხვა უცხოენის (რუსულის გარდა)  და კომპიუტერის საოფისე პროგრამების (ვინდოუსი -  ვორდი, ექსელი, პოვერ-პოინტი, ინტერნეტი) კარგი ცოდნა  სავალდებულოა.

 

ლაბორატორიის მიკრობიოლოგი: შესაბამისი უმაღლესი აკადემიური განათლება - დოქტორანტი ან მაგისტრი (სასურველია მიკრობიოლოგი ან ბიოლოგი);  სამუშაო-პრაქტიკული გამოცდილება (არანაკლებ 2 წელი) საგამოცდოლაბორატორიაში (სურსათის ან/და გარემოს ობიექტების კვლევის სფეროში); ისო 17025 სტანდარტით აკრედიტაციის გავლის გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესობად; ინგლისური ან სხვა უცხოენის (რუსულის გარდა)  და კომპიუტერის საოფისე პროგრამების (ვინდოუსი -  ვორდი, ექსელი, პოვერ-პოინტი, ინტერნეტი) კარგი ცოდნა  სავალდებულოა.

 

სამოტივაციო წერილის, რეკომენდაციებისა და CV წარმოდგენა მისამართზე  info-kobakhidze@mail.ru  სავალდებულოა.

გთხოვთ სათაურის ველში მიუთითოთ  შესაბამისი თანამდებობის დასახელება - მაგ: „ლაბორატორიის ხელმძღვანელი“ ან „ქიმიკოსი“ ან სხვა,  წინააღმდეგ შემთხვევაში განაცხადი არ განიხილება.

მხოლოდ შერჩეული კანდიდატები იქნებიან მოწვეული გასაუბრებაზე.

გასაუბრების წარმატებით დასრულების შემდეგ, კანდიდატის გამოსაცდელი ვადით (ერთიდან - არაუმეტეს 3 თვე) სამუშაოზე აყვანის შემთხვევაში, დროებითი სახელფასო ანაზღაურების ოდენობა დადგინდება კანდიდატის კომპეტენციის გათვალისწინებით და ურთიერთ  შეთანხმებით.

გამოსაცდელი ვადის წარმატებით დასრულების შემდგომ, ინსტიტუტის მუდმივ შტატში აყვანის შემთხვევაში, თანამშრომელს დაენიშნება გამოსაცდელ ვადაში დანიშნულ ხელფასთან შედარებით ფიქსირებულად მაღალი სახელფასო განაკვეთი და  დამატებით მიეცემა სათანადო ბონუსები (ჯანმრთელობის დაზღვევა, ტრანსპორტირება, კვება, კორპორატიული მობილური კავშირი და სხვა).

გამორჩეული პასუხისმგებლობით, შინაგანაწესის უმწიკვლოდ დაცვის, დაკისრებული ვალდებულებების/მოვალეობების უმაღლეს დონეზე შესრულების, კომპანიისათვის სასარგებლო პრაქტიკული წინადადებებისა და ინიციატივების განხორციელებისათვის  თანამშრომელი ყოველწლიურად მატერიალურად წახალისდება სხვადასხვა ფორმით ან/და პერიოდულობით (ფულადი პრემია, სასურველი საჩუქარი ან/და სხვა).

კვალიფიკაციისა და  სპეციალიზაციის დონის ამაღლების,  პროფესიული განათლების სრულყოფისა და პრაქტიკული გამოცდილებისათვის აუცილებელი უნარ-ჩვევების  დახვეწის მიზნით, ყოველწლიურად დაკავებულ თანამდებობასთან შესაბამისობის ატესტაციის შედეგების გათვალისწინებით - წარმატებული თანამშრომლები ინსტიტუტის დაფინანსებით პერიოდულად გაივლიან სათანადო სწავლებებსა და ტრენინგებს სხვადასხვა ფორმატში მ.შ. საზღვარგარეთ.

 

 

ჩვენი პარტნიორები
მიუთითეთ თქვენი ელ-ფოსტა