განცხადების აღწერა ( ვაკანსია )
წყალმომარაგების დეპარტამენტის წამყვანი სპეციალისტი
დამსაქმებელი: სემეკი
ბოლო ვადა: 2020/04/01
ნანახია: 20 -ჯერ

"საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია" აცხადებს ვაკანსიას: საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის აპარატის წყალმომარაგების დეპარტამენტის წამყვანი სპეციალისტი

თანამდებობრივი სარგო: 2400 ლარი
ადგილების რაოდენობა: 1
მისამართი: თბილისი. ა. მიცკევიჩის ქუჩა, N19
სამუშაოს ტიპი: სრული განაკვეთი
გამოსაცდელი ვადა: 6 თვე
სპეციალური მოთხოვნები:

** პროფესია: ეკონომისტი ან ფინანსისტი.
** მინიმალური განათლება: ბაკალავრი;
** სამუშაო გამოცდილება: 1 წელი.

კომპიუტერული პროგრამების, ოპერაციული სისტემების ცოდნა:

** Microsoft Office Word - ძალიან კარგი;
** Microsoft Office Excel - ძალიან კარგი;
** Microsoft Office PowerPoint - ძალიან კარგი;
** Microsoft Office Outlook - ძალიან კარგი;

ენების ცოდნა:

** ქართული ენა - ძალიან კარგი;
** ინგლისური ენა - კარგი;
** რუსული ენა - კარგი;

დამატებითი მოთხოვნები:

** კანდიდატს უნდა ჰქონდეს ეკონომიკის ან/და ფინანსების მიმართულებით მუშაობის არანაკლებ 1-წლიანი გამოცდილება.

სასურველია კანდიდატი აკმაყოფილებდეს დამატებით მოთხოვნებს:

** კომუნიკაბელურობა;
** ანალიტიკური აზროვნების უნარი;
** მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა;
** გუნდური მუშაობის უნარი;
** პრეზენტაციების მომზადებისა და წარდგენის უნარი;
** დატვირთულ რეჟიმში მუშაობის და პრობლემური საკითხების დროულად გადაჭრის უნარი.

ფუნქციები:

** წყალმომარაგება / წყალარინებისა და მელიორაციის დარგთან დაკავშირებული მარეგულირებელი ჩარჩოს შესაბამის დარგზე ეკონომიკური ზემოქმედების შეფასება /
ანალიზი, პრობლემატური საკითხების გამოვლენა და მათი გადაჭრის გზების დასახვა და უშუალო ხელმძღვანელისთვის წარდგენა;
** რეგულირებადი საწარმოების (წყალმომარაგება / წყალარინებისა და მელიორაციის) ეკონომიკური და ფინანსური მაჩვენებლების სისტემის შემუშავება (ტარიფების
დეპარტამენტთან ერთად) და შედარებითი ანალიზის წარმოება, როგორც საქართველოს წყალმომარაგების სისტემებზე ასევე სხვადასხვა ქვეყნების წყალმომარაგებისა და მელიორაციის სისტემებისათვის;
** წყალმომარაგება / წყალარინებისა და მელიორაციის დარგში ტარიფების სტრუქტურის (ფიქსირებული, ცვლადი, ბლოკური და ა.შ) სხვადასხვა მოდელის სიმულაციის
მომზადება ანალიზი და შესაბამისი წინადადებების დამუშავება;
** რეგულირებადი საწარმოების (წყალმომარაგება / წყალარინებისა და მელიორაციის) მიერ კომისიაში წარმოდგენილი საინვესტიციო გეგმების / პროექტების ტექნიკურ-ეკონომიკურ შეფასება;
** წყალმომარაგებისა და მელიორაციის სექტორებში შესაბამისი რეგულირებადი საწარმოების მიერ წარმოდგენილი სატარიფო განაცხადების განხილვასა და
გაანალიზებაში მონაწილეობის მიღება;
** უშუალო ხელმძღვანელის მიერ მიცემული სხვადასხვა დავალებების ჯეროვნად შესრულება

საკონკურსო თემატიკა:

** საქართველოს კანონი "ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების შესახებ";
** საქართველოს კანონი "ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოების შესახებ";
** საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი;
** საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2019 წლის 22 ნოემბრის N27 დადგენილებით დამტკიცებული "ინვესტიციების შეფასების წესი";
** საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2010 წლის 17 აგვისტოს N17 დადგენილება "წყალმომარაგების ტარიფების შესახებ";
** საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 26 ნოემბრის №32 დადგენილებით დამტკიცებული "სასმელი წყლის მიწოდებისა და მოხმარების წესები";
** საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 6 მარტის №6 დადგენილებით დამტკიცებული "საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის დებულება";
** საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2018 წლის 28 დეკემბრის №39 დადგენილებით დამტკიცებული "მომსახურების ხარისხის წესები".

დაინტერესებულმა პირებმა გაგზავნეთ რეზიუმე mail@gnerc.org

 

 

დამატებითი ინფორმაცია

კონკურსში მონაწილეობის მსურველმა პირებმა, რომლებიც აკმაყოფილებენ ზემოთ ჩამოთვლილ მოთხოვნებს, უნდა ატვირთონ და გამოაგზავნონ შემდეგი დოკუმენტაცია:

  • უმაღლესი განათლებისა დაკ ვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი, აღიარებული განათლების სამინისტროს მიერ.
  • სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტი.
  • სამოტივაციო წერილი (განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა წარმოდგენილი სამოტივაციო წერილის შინაარსს, პროფესიულუნარ-ჩვევებსა და გამოცდილებას).

წინააღმდეგ შემთხვევაში კანდიდატი ვერ გადავა კონკურსის გასაუბრების ეტაპზე.

            გადაწყვეტილების მიღების ფორმა დ ა ვადა

საკონკურსოკო მისია საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებს ქულათა სისტემით შეფასების საფუძველზე, განცხადების წარდგენის ვადის დასრულებიდან 3 თვის ვადაში.“

 

 

p.s.

საქართველოს კანონმდებლობით, მათ შორის, "საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის აპარატში კონკურსის ჩატარების დებულების" მიხედვით, ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვს საქართველოს მოქალაქეს, რომელსაც შეუსრულდა 18 წელი და ფლობს საქართველოს სახელმწიფოენას.  

კონკრეტული ვაკანსიისათვის სპეციალური და დამატებითი მოთხოვნები განისაზღვრება ინდივიდუალურად,  ვაკანტური თანამდებობის თავისებურებების გათვალისწინებით. ​

მოცემულ შემთხვევაში კანონით გათვალისწინებული ძირითადი მოთხოვნები არასწორად იქნა აღქმული.

 

 

ჩვენი პარტნიორები
მიუთითეთ თქვენი ელ-ფოსტა