განცხადების აღწერა ( ვაკანსია )
დირექტორის ასისტენტი
დამსაქმებელი: ჭიტა
ბოლო ვადა: 2018/04/27
მდებარეობა: თბილისი
ნანახია: 644 -ჯერ

სათამაშოებისმაღაზიათაქსელი  ჭი-ტა აცხადებსვაკანსიას დირექტორისასისტენტის პოზიციაზე.

თანამდებობრივიმოვალეობები:

 • დირექტორის  მიერდანიშნულითათბირების, შეხვედრებისადასატელეფონოსაუბრებისორგანიზება;
 • ოფიციალურისაპასუხოწერილებისმომზადება;
 • თათბირებისადაშეხვედრებისმემორანდუმებისმომზადებასაჭიროებისშემთხვევაში;
 • დირექტორის  მიერდასმულსაკითხებზესხვადასხვაკვლევისადადეტალურიინფორმაციისმოძიება; 
 • დირექტორის  მიერმოთხოვნილიმასალებისადასაბუთებისდროულიმოძიებადამომზადება;
 • აღმასრულებელიდირექტორის  არყოფნისშემთხვევაშიინფორმაციისმიღებადაადრესატისათვისამინფორმაციისდროულიდაშეუფერხებელიგადაცემა.
 • გენერალურდირექტორთანვიზიტორებისმიღებისგანრიგისწარმოებადაშეხვედრების  ორგანიზება;

საკვალიფიკაციომოთხოვნები: 

 • უმაღლესიგანათლება (სასურველიაბაკალავრიჰუმანიტარულიმიმართულებით).
 • მსგავსპოზიციაზემუშაობისმინიმუმ 2 წლიანიგამოცდილება. 
 • ინგლისურიდა რუსული ენების სრულყოფილადცოდნა;
 • საოფისეკომპიუტერულიპროგრამებისსრულყოფილადცოდნა.

პიროვნულითვისებები:

 • პასუხისმგებლობისმაღალიგრძნობადაკეთილსინდისიერება;
 • ორგანიზაციულიუნარ-ჩვევები, დაგეგმვისადასამუშაოდროისოპტიმალურადგანაწილებისუნარი;
 • მიზანდასახულობა;
 • დეტალებზეორიენტირებულობა;
 • სხარტიაზროვნება,  მრავალმხვრივიინფორმაციისანალიზისდასისტემატიზირებისუნარი;
 • კომუნიკაბელურობადაგუნდურიმუშაობისუნარი.
 • გადაწყვეტილებისმიღებისუნარი;  
 • ანგარიშგების  მომზადების, საქმიანიკორესპონდენციისწერისუნარი

სამუშაოპირობები:

 • სამუშაოადგილი: ქ. თბილისი.
 • სამუშაოდღეები: 5 დღე.
 • სამუშაოსაათები: 09:30-დან 18:30 სთ-მდე.

დაინტერესებულპირებსგთხოვთგამოაგზავნოთ CV მისამართზე:   vacancy@chita.ge.

ჩვენი პარტნიორები
მიუთითეთ თქვენი ელ-ფოსტა