განცხადების აღწერა ( ვაკანსია )
ინჟინერ - მექანიკოსი
დამსაქმებელი: უნიბრენდი
კატეგორია: სხვა,
ბოლო ვადა: 2017/07/12
მდებარეობა: თბილისი
ნანახია: 758 -ჯერ

შპს „ფარკონი“ (farconi.com.ge) აცხადებსვაკანსიასწარმოების ინჟინერ მექანიკოსისთანამდებობაზე.

 

კომპანიისშესახებ:

 

      შპს „ფარკონი“–ს სპეციალიზაციას წარმოადგენს  მცენარეული ნედლეულის დამზადება, გადამუშავება და რეალიზაცია ექსპორტზე. ჩვენი ისტორია 1997 წლის 15 მაისიდან დაიწყო. მრავალიწლისმანძილზეკომპანიასარდაუკარგავსსტაბილურობადადღესიგიერთ–ერთი  ლიდერიკომპანიაა აღნიშნულ სფეროში მომუშავე კომპანიებს შორის.

 

     2016 წლის ბოლოს კომპანიამ დაასრულა და ექსპლუატაციაში გაუშვა  მცენარეული ნედლეულის გადამამუშავებელიორი საწარმო და დაიწყო მზა შეფუთული პროდუქციის გამოშვება. როგორებიცაა:

 

 1.       სამკურნალო მცენარეული ნედლეულისაგან დამზადებული ფიტოჩაები;
 2.       სამკურნალო მცენარეული საშუალებები;
 3.       სუნელ–სანელებლები.

გამოშვებული პროდუქცია დანიშნულია როგორც შიგა ბაზარზე სარეალიზაციოდ ასევე საექსპორტოდ.

 

 

საკვალიფიკაციომოთხოვნები:

 

 

 • უმაღლესიგანათლება(ზოგადიპროფილისკვებისტექნოლოგიის  განხრით); 
 • საოფისეპროგრამების (Microsoft Office) ცოდნა;
 • ინგლისურიდარუსულიენებისცოდნასასურველია;
 • კვების პროდუქტების გადამამუშავებელ საწარმოში ტექნოლოგად მუშაობის მინიმუმ 2 წლიანიგამოცდილება
 • ტექნოლოგიურიხაზისცოდნა.

 

სამუშაოპირობები:

 

 • სამუშაოგრაფიკი: სრულიგანაკვეთი (09:00-დან 18:00 საათამდე) 
 • ანაზღაურება: 800 ლარი
 • ასაკი: 25-დან 50 წლამდე

 

სამუშაოსაღწერა:

 

 • უზრუნველყოფსდააკონტროლებსმანქანა-დანადგარებისგამართულმუშაობას
 • ახორციელებსმანქანადანადგარებისგეგმიურდაარაგეგმიურრემონტს
 • უზრუნველყოფსსაწარმოოხაზებისმინიმალურიშეფერხებითმუშაობას
 • უზრუნველყოფსდაქვემდებარებაშიმყოფიოპერატორებისდატექნიკურიგუნდისდაკომპლექტებას, განსწავლას, მართვასდამათმიერგაწეულისამუშაოსკონტროლს
 • უზრუნველყოფსმანქანადანადგარებისსწორექსპლუატაციასოპერატორებისმეშვეობითდამათკონტროლს. (კონვეერები, შესაფუთიდანადგარებიდაა.შ.)
 • უზრუნველყოსპროდუქციისსრულიტექნოლოგიურიპროცესისდაცვითწარმოებას.
 • აწარმოებსშრომითიუსაფრთხოებისჟურნალსდაყოველთვიურადახდენსპერსონალისინფორმირებას
 • აწარმოებსსაწარმოოხაზებისდათვალიერებისჟურნალს
 • აწარმოებსშესაფუთიდატექნიკურიმასალებისშესყიდვისდახარჯვისმკაცრაღრიცხვას.
 • ახდენსშესასყიდიტექნიკურიმასალებისბიუჯეტისშედგენას.
 • ახდენსსაწარმოსტექნიკურდათვალიერებასდასარისკოელექტროდამექანიკურიკვანძებისგამოვლენასდამათშეკეთებაშეცვლას.
 • ახდენსსაწარმოსინფრასტრუქტურისსრულმართვასდაქვემდებარებაშიმყოფიპერსონალისდახმარებით.
 • ახალიგადაწყვეტილებებისდამანქანადანადგარებისშერჩევასწარმოებისმენეჯერთანერთადპროცესებისოპტიმიზაციისათვის.
 • უზრუნველყოფსახალიმანქანადანადგარებისმონტაჟსმომწოდებელკომპანიასთანერთად.

 

 • მექანიკოსადმუშაობისგამოცდილებამინიმუმ2წელი
 • ტექნიკურიდოკუმენტაციისდასამუშაონახაზებისწაკითხვისდაგარკვევისუნარი
 • მექანიკურიინსტრუმენტებისგამოყენებისცოდნამექანიკურიმანქანადანადგარების, შესაფუთიდაკონვეერულისისტემებისცოდნა
 • ელექტროობისმინიმალურიცოდნა 220V-380V

 

პიროვნულითვისებები:

 • მაღალიპასუხისმგებლობისგრძნობა
 • დატვირთულრეჟიმშიმუშაობისუნარი
 • ორგანიზებულიდადროისეფექტურიმართვისუნარი
 • კომუნიკაბელური

 

 

ფუნქციამოვალეობები:

 

 •          საწარმოოპროცესებისორგანიზება
 •          წარმოებისთვისაუცილებელინორმატიულიდამეთოდურიმასალებისცოდნა.

 

კანდიდატებისშერჩევაიწარმოებსშემდეგიწესით:

 

 • რეზიუმეებისგადარჩევა
 • შესაბამისისაკვალიფიკაციომოთხოვნებისმქონეკანდიდატებსჩაუტარდებათგასაუბრება

 

სამუშაოადგილი: . ქუთაისი

დაინტერესებულპირებსვთხოვთ, გამოაგზავნოთქართულ  ენაზეშედგენილირეზიუმე PDF  ფაილი (CV ფოტოსურათით) შესაბამისივაკანსიისდასახელებისმითითებითშემდეგმისამართზე:

შპს „ფარკონი“
თამარ მეფისქ. 51, 4600, ქუთაისი
ანელ.ფოსტისმეშვეობით: farconi.ge@gmail.com

საბუთებისმოწოდებისბოლოვადაა 2017წლის20  აგვისტო. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომგასაუბრებისჩასატარებლადკანდიდატთამხოლოდსაბოლოოშეზღუდულრაოდენობასდაუკავშირდებიან.

ჩვენი პარტნიორები
 • ეუროპროდუქტი
 • ირინა ბიბილაური
 • kerketi.ge
 • spar-georgia
 • danikainfo
 • uniko.ge
 • ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ცენტრი
მიუთითეთ თქვენი ელ-ფოსტა